pomoc dla parafii

Kościół św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim

  • Projekt przebudowy prezbiterium
  • Projekt i wykonanie nastawy ołtarzowej wraz z oświetleniem
  • Projekt i wykonanie opraw obrazu Patrona i Matki Bożej Ostrobramskiej wraz z oświetleniem
  • Projekt stalli i siedzisk dla Służby Ołtarza
  • Projekt oświetlenia prezbiterium
  • Projekt Oprawy Tabernakulum
  • Projekt Stołu Pańskiego z relikwiami Patrona, św. Andrzeja Boboli
  • Projekt Oka Opatrzności i symbolu Ducha Świętego (wyk. art. lud. Edward Górecki) wraz z polichromią

Lidzbark-001

Nastawa ołtarzowa z mensą, krzyżem i symbolami ponad

Lidzbark-003

Prace montażowe

Lidzbark-006

Prace montażowe

Lidzbark-009

Prace montażowe

Lidzbark-012

Prace montażowe

Lidzbark-018

Prace wykończeniowe

Lidzbark-020

Lidzbark-021

Stol Panski

ambona

Stalle

oswietlenie