pomoc dla parafii

Kapliczka z obrazem Matki Bożej w Czańcu

  • projekt konstrukcji przebudowywanej kapliczki i otoczenia
  • projekt witryny do kapliczki
  • projekt oświetlenia
  • wykonanie instalacji oświetleniowej
  • renowacja obrazu MB oraz rzeźb aniołów

czaniec-K001

Sytuacja przed pracami - zły stan techniczny drewnianej konstrukcji

czaniec-K005

Nowa, murowana konstrukcja

czaniec-K006

Prace wykończeniowe

czaniec-K008

Oświetlenie obrazu i aniołów