pomoc dla parafii 1

Kościół św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie

  • projekt uzupełnienia i oświetlenia nastawy ołtarzowej i prezbiterium
  • uzupełnienie nastawy w elementy neogotyckie
  • oświetlenie nastawy i prezbiterium
  • wymiana instalacji elektrycznej
  • pomiary elektryczne

Zabierz022

Stan przed podjęciem prac

Zabierz038  Zabierz040

Stan przed podjęciem prac

Zabierz018

W trakcie prac

Zabierz003

W trakcie prac nad nową instalacją elektryczną

Zabierz004

W trakcie prac nad nową instalacją elektryczną c.d.

Zabierz006

W trakcie prac nad nową instalacją elektryczną c.d.

Zabierz008  Zabierz010

W trakcie prac nad nową instalacją elektryczną c.d.

Zabierz044

Nastawa ołtarzowa po przeróbkach i z oświetleniem